CEIP POBLE NOU - LA VILA JOIOSA
COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCADIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA POBLE NOU-LA VILA JOIOSA  
  INICI
  NOVETATS
  LLIBRES
  EL CENTRE
  NOTÍCIES
  COMUNICACIONS
  BIBLIOTECA
  AMPA
  MENJADOR
  => Menú maig
  => informació i quotes mensuals
  => Sol·licitud comensal fixe
Sol·licitud comensal fixe
SOL.LICITUD DE COMENSAL FIXE
 
NOM DEL COMENSAL                                                            NIVELL
 
 
DIRECCIÓ
 
NOM DELS PARES
 
 
 
TELÈFONS FAMILIARS
Parentesc
Nom
Telèfon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CAS DE SEPARACIONS MATRIMONIALS
Membre de la unitat familiar que té la custòdia legal del xiquet/a
 
 
PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR EL XIQUET/A DEL CENTRE PER QUALSEVOL MOTIU JUSTIFICAT
Han de presentar un justificant per escrit i firmat per la persona que té la custòdia
 
 
 
AL.LÈRGIES , ENFERMETATS O D´ALTRES
 
 
 
Com a pare, mare o tutor/a del xiquet/a, he llegit les normes del servei complementari del menjador escolar i accepte les mateixes
 
 
 
 
 
Signatura (pare/ mare o tutor)                        La Vila Joiosa,         de                           de 2.0....
BENVINGUTS I BENVINGUDES  
   
Publicidad  
   
Hoy habia 2 visitantes (9 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=