CEIP POBLE NOU - LA VILA JOIOSA
COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCADIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA POBLE NOU-LA VILA JOIOSA  
  INICI
  NOVETATS
  LLIBRES
  EL CENTRE
  NOTÍCIES
  COMUNICACIONS
  BIBLIOTECA
  AMPA
  MENJADOR
  => Menú maig
  => informació i quotes mensuals
  => Sol·licitud comensal fixe
informació i quotes mensuals
El pròxim dia 1 d´Octubre començarà a funcionar el menjador escolar del nostre col.legi si el nombre d´alumnes que ho sol.liciten es l´adequat (sense haver pèrdues).
Els alumnes comensals, a més de les normes amb caràcter general (recollides al Reglament de Règim intern), es regiran per les següents:
 1. Tots els alumnes que vulguen utilitzar el servici del menjador de manera continuada hauran de domiciliar el pagament mensual al compte de la CAM:
C.C. 2090 0458 13 0064000362
 1. La quota a pagar serà de 4.22 € per dia havent d´ingressar, cada mes o cada trimestre les següents quantitats.
 

OCTUBRE

 
84.40 €
GENER
71.74 €
ABRIL
59.08 €
NOVEMBRE
84.40 €
FEBRER
80.18 €
MAIG
84.40 €
DESEMBRE
59.08 €
MARÇ
92.84 €
 
 
1er trimestre
227.88 €
2on trimestre
244.76 €
3er trimestre
143.48 €

 

 
 1. Els alumnes que no vinguen pel matí al col.legi no podran fer ús del menjador excepte quan siga per causa justificada. A l´arribada de l´alumne haurà de presentar un justificant per escrit.
 2. En el cas de que algun alumne comensal deixe el col.legi en horari de menjador, haurà de recollir-lo una persona autoritzada i major d´edat, i firmar al llibre que tindrà el conserge a la vostra disposició.
 3. Els alumnes que no siguen fixes tindran que passar per la direcció del centre per comprar els bonos (mínim 5 bonos). El preu dels cinc bonos serà de 24,50 €
 4. Els alumnes que paguen mensualment o trimestralment, i per motius justificats no assistisquen uns dies determinats, se´ls tornarà la quantitat de 2,54 € per dia d´ausència. Açò serà computable a partir del 4 dia, sempre i quan haguen avisat el 1er o 2on dia. Si falta 3 dies o menys, no es tornarà cap import. La devolució es menor ja que es tenen present les despesses de cuina fixes.
 5. Els alumnes que tenen beca però no desitgen utilitzar el servici del menjador, hauran de comunicar-ho en direcció el més prompte possible i aquells que la utilitzen, hauran de pagar en direcció la quantitat de 50 € al llarg del 1er trimestre.
 6. Els pares/mares o tutors dels alumnes que vagen a utilitzar el servici del menjador hauran de passar per direcció per omplir una fitxa. Esta fitxa haurà de ser omplida i entregada abans del dia 23 de setembre en direcció.
 7. Tots els pares/mares o tutors legals que s´encontren en qualsevol d´aquestos supostos hauran de comunicar-los a l´encarregada del menjador Dña. Ana Pérez:
a)      Si el seu fill/a pateix alèrgies
b)      Si el seu fill/a necessita medicació
c)      En cas de separació, han de comunicar per escrit qui té la custòdia dels xiquets en horari escolar.
d)      En cas d´enfermetat o per qualsevol altra causa, si algun alumne tinguera que rebre una dieta especial haurà de comunicar-ho a l´encarregada del menjador a les 9 del matí.
 1. Els alumnes que no tinguen un comportament adequat i després de tres avisos o amonestacions, seran donats de baixa del menjador.
 2. Els alumnes tindran que portar una borsa amb un raspall de dents i pasta dental.
 3. Els alumnes que no controlen esfínters correctament no podran fer ús del menjador fins que ho facen. També convé tindre roba de repost en una borsa amb el nom, per si algun alumne es trobara indispost
 
NOTA: Totes les consultes, lliurament de documents, beques assistencials, queixes, etc. Relacionades amb el menjador seran ateses els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 10 hores i els dimecres de 12.30 a 13.30
 
BENVINGUTS I BENVINGUDES  
   
Publicidad  
   
Hoy habia 2 visitantes (11 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=